Berit Kofoed Hansen fik til sin audiens en snak med Majestæten om det noget ‘våde’ besøg i Helsingør i sommer.

Efter 40 års ansættelse i det offentlige kan man modtage Dronningens Fortjenstmedalje. Den modtog 63-årige Berit Kofoed Hansen i august i forbindelse med sit 40 års jubilæum som pædagog i Helsingør Kommune. Som traditionen byder fik hun efterfølgende mulighed for at takke Dronningen for medaljen ved en kort audiens.

– Det skulle jeg selvfølgelig prøve, lyder det fra Berit Kofoed Hansen, der har sin daglige gang i SFOen på Skolen i Bymidten, hvor hun er koordinator for den afdeling, der huser 2. og 3. klasserne.

Så i starten af januar drog hun til Christiansborg sammen med 66 andre medaljemodtagere. Efter rang blev de ventende gæster kaldt ind til Majestæten til en kort samtale. Det tog ca. to timer, før det blev Berits tur.

– Det var en meget speciel oplevelse. Men jeg var faktisk ikke så nervøs. Hun sad der, lille og spinkel i sit meget almindelige tøj. Slet ikke som under gallafesterne eller nytårstalen, hvor man normalt ser hende, fortæller Berit.

Da de har givet hånd, Berit har fortalt hvem hun er og sagt tak for medaljen, siger majestæten: Jeg kan forstå de arbejder i skolevæsnet?

– Det tog jeg som en invitation til at fortælle lidt om mit arbejde. Jeg fik nævnt, at jeg arbejdede i Helsingør, og at jeg havde været nede og vinke til hende sammen med børnene i sommer, da hun var på officielt besøg. – Ja sikke et møgvejr. Og hvor var det ærgerligt. For det blev jo fint senere, sagde Dronningen. Hun havde også været meget begejstret for besøget på Kulturværftet. Det fandt hun ’yderst interessant’.

Alt i alt varede Berits samtale med dronningen ca. fire minutter.

Vejen til Dronningen
Vejen til audiensen, medaljen og de 40 års ansættelse startede i 1982, da Berit Kofoed Hansen blev uddannet pædagog. Efter seks år i Gurreparkens Børnehus, kom hun til Fiolens Ungdomsklub og blev efterfølgende afdelingsleder af fritidshjemmet Fiolen.

Siden 2001 har hun arbejdet i SFOen på det, der i dag hedder Skolen i Bymidten, under Helsingør Skole.

– Det jeg brænder for, er helt klart relations arbejdet med børnene. At få børn til at trives. At sørge for at få dem med i legen, der ofte leger alene og give dem følelsen af at være en del af fællesskabet. Det er så vigtigt. Og det kan foregå i alle sammenhænge. Fx i værkstedet eller over et spil, hvor man kan få snakket med børnene og mærke hvordan de har det, fortæller Berit.

Den del af arbejdet har altid været vigtigt for hende, og med årene har børnesynet ændret sig – også inden for pædagogikken – så der i dag er endnu mere fokus på børnenes trivsel.

– Vi voksne er mere opmærksomme på, hvordan vi kan undgå at skælde ud, men i stedet for være mere guidende overfor børnene. Vi taler med børnene, de bliver hørt og har mere medbestemmelse. – For eksempel spørger vi dem, hvilken eftermiddagsmad de kunne tænke sig. De er også med til at bestemme aktiviteter. Det synes jeg er meget positivt.

Tættere på forældrene
Forældresamarbejdet er en anden ting, der har udviklet sig markant i de 40 år Berit har været i faget.

– I dag arbejder vi tæt sammen med forældrene omkring de beslutninger, der vedrører deres børn. Alle arbejder mod det samme mål for barnet. Både hjemmet, skolen og SFOen.

Berit Kofoed Hansen har altid været glad for sit arbejde. De seneste 22 år på skolen i centrum af Helsingør er ingen undtagelse.

– Vi har en høj faglighed på vores SFO, og vi gør meget ud af at personalet har det godt. Folk er glade for at være her, det gælder også for mig selv.

Kilde Helsingør Kommune. 

Pressefoto Berit Kofoed Hansen