Det er en stor gevinst for Movia, at afprøvning af batteritog kommer til at foregå på Lokaltogs strækning mellem Hillerød og Helsingør. Movias bestyrelsesformand og borgmester i Hillerød, Kirsten Jensen, glæder sig over udsigten til klimavenlige batteritog, øget mobilitet og samdrift med DSB.

Movias bestyrelsesformand Kirsten Jensen er meget tilfreds med, at afprøvningen af nye batteritog kommer til at foregå på Lokaltogs strækning fra Hillerød til Helsingør.

“Testen af de nye klimavenlige batteritog er helt i tråd med Movias arbejde for grønnere kollektiv transport, øget mobilitet og samdrift på tværs. Jeg ser frem til at få ny værdifuld viden, der kan bidrage til den grønne omstilling af kollektiv transport, som Movia er i fuld gang med sammen med kommuner og regioner,” siger Kirsten Jensen.

Movia har sammen med DSB og Transport- og Boligministeriet gennemført en teknisk og økonomisk analyse af mulighederne for at anvende batteritog i Danmark i en samdrift mellem trafikselskaberne. Region Sjælland og Region Hovedstaden bakker op om forsøget med batteritog i Nordsjælland.

Test af batteritog og samdrift på tværs er helt i tråd med Movias ambitiøse klimamål og Movias mobilitetsplan.

“Det er vigtigt for Movia at få afprøvet ny og klimavenlig teknologi, da investering i togmateriel er en langsigtet investering. Vi har gode erfaringer med at stå for lignende forsøg på busområdet. Forsøget med batteritog og muligheder for samdrift mellem Lokaltog og DSB harmonerer fint med miljømålsætningerne i Movias nye forslag til mobilitetsplan og arbejde for at skabe sammenhæng på tværs,” siger Movias bestyrelsesformand Kirsten Jensen.

Testen af batteritog sker på baggrund af analysen i rapporten “Analyse af batteritogsdrift i Nordvestsjælland”, som Movia har bidraget til sammen med DSB og Transportministeriet.