Jeg ryster ikke på hånden, lød det fra den konservative gruppeformand i dagbladet, samme dag som redaktøren skrev sin leder med stor ros til de 389 medborgere som holder liv i en seriøs lokaldebat. Her roste Peter Hagmund-Hansen de trofaste debattører, hvor synspunkterne fra avisen ofte bliver gentaget og videreudviklet i de lokale debatter på facebook.

Her prøver mange at skabe en ny folkelig konsensus, overfor et tilsyneladende mere og mere uforståelig og dysfunktionelt kommunalt system og bystyre i Helsingør.

Det konservative synspunkt, var tilsyneladende afført af kommunens egen advokat vurdering, om den manglende ret for kommunen til at hastebehandle en ændret byggetilladelse og miljøscreening for kulgrunden.

Nu er offentlig agtelse og respektfuld omdømme, ikke noget man som lokalpolitikker kan kræve, hvis man ikke selv offentlig giver noget til gengæld. Hvilket der desværre ikke er nogen tradition for i Helsingør.

Jeg tænker her, på udvikling af vort fælles kulturmiljøer, som ikke har stået særlig højt på den politiske dagsorden de sidst 10 – 12 år, Selv om vi siger, at vi er en kulturkommune.

Hvor byrådsflertallet, altid har følt sig kollektivt provokeret, hvergang folkelige røster har stillet sig spørgende overfor administrations visdom i byggesagsbehandlingen og de mange dispensationer i byplanlægning.

Hvorfor, det var befriende, at læse Erik Rasmussens gennemgang af de verserende møgsager, der berører den politiske administrationen under overskriften: Hylekoret er nødvendigt- og det ser heldigvis ud til at blive større! Hvorfor vi som engagerede borgere, ifølge Erik Rasmussen, kun kan håbe på, at tingenes tilstand kan ændres politisk, hvis vi bliver flere til, at sige fra til uhyrlighedernes fejlbeslutninger om vort fælles kulturmiljøer.

Arkitekt maa Jens Kirkegaard Lindevej 3 B. 3060 Espergærde.