Elevtrivsel og eksamen, Af rektor Henrik Boberg Bæch

Foto: Espergærde Gymnasium

Så nåede vi et stykke ind i februar, og EG’s bygninger står stadig næsten tomme. Det er en voldsom modsætning til den normale hverdag, hvor ca. 1200 elever og 140 ansatte skaber liv og glade dage på skolen. EG savner eleverne, som eleverne savner EG!

Når bygningerne kun står næsten tomme skyldes det, at vi lader de elever komme på skolen, som er særligt udfordrede af hjemsendelsen. For de fleste elever fungerer den virtuelle undervisning fint, men for nogle er det vanskeligt at følge undervisningen hjemmefra. Til gengæld synes næsten alle elever, at det er meget mere kedeligt at gå på EG derhjemme. Det er vi opmærksomme på, og vi har iværksat en række tiltag for at få flere sociale, kulturelle og kunstneriske indslag ind i skoledagen. Læs mere om dette længere nede i nyhedsbrevet.

Februar betyder også, at vi er i gang med eksamensplanlægningen, og politikerne har nu lavet aftale om, hvordan det skal foregå. Der vil bl.a. være færre eksamener og årskarakterer bliver til eksamenskarakterer. Det kan I også læse mere om.

Vi ønsker alle en rigtig god vinterferie!

 

 

Del på sociale medier