Efteråret har meldt sin ankomst, og vi læner os op ad efterårsferien. På EG glæder vi os især over, at livet på skolen stort set er, som før coronaen brød ud. Og vi har da også haft en god og begivenhedsrig opstart på skoleåret.

I september var alle vores afgangsklasser på studietur. Vi var meget spændte på, om det kunne lade sig gøre at få dem til udlandet. Det lykkedes heldigvis, selvom ændrede restriktioner i flere lande betød, at planlægningen måtte omlægges igen og igen. Men i sidste ende kom alle afsted på nogle rigtig gode ture, som I kan se indtryk fra længere nede i nyhedsbrevet.

Fredag d. 1. oktober fik vi indviet vores nye naturvidenskabshus (N-huset), som har stået færdigt siden sommerferien. Eleverne har kastet sig over de nye faciliteter og de mange opholdsområder fra første dag, og de udtrykker stor glæde over de nye kvadratmetre og alle de muligheder, de bringer med sig. Dette kan I også læse mere om længere nede i nyhedsbrevet.

Nu ser vi især frem til, at 1.g eleverne skal starte i deres studieretningsklasser til november. Det er en stor begivenhed både for dem og for os.

Men først kommer en velfortjent efterårsferie. Rigtig god ferie til alle!

Rygelov

Rygeloven er blevet strammet, og det har betydning for reglerne for rygning på EG. Konkret medfører det, at:

Der må ikke ryges på gymnasiet eller på gymnasiematriklen.

Elever må ikke ryge i skoletiden.

Intentionen er, at ikke-rygere hverken skal udsættes for røg eller påvirkes til at begynde at ryge. Konkret betyder det i dagligdagen på EG, at man ikke længere kan gå til randområdet af matriklen for at ryge, ligesom man ikke kan ryge til fester og på studieture.

Vi har talt en del med eleverne om dette, og selvom der ikke er udbredt tilfredshed med denne indblanding i folks frihed til at ryge, tages der overordentligt konstruktivt imod den nye lov. Der skal derfor lyde en stor ros til eleverne.

Fra grundforløb til studieretninger

I ugen efter efterårsferien afsluttes 1.g-klassernes grundforløb. Det bliver en intens uge, idet de debuterer som eksaminander i to fag. Dels skal de afslutte deres naturvidenskabelige grundforløb (NV) med en mundtlig prøve, og dels skal de afslutte faget, almen sprogforståelse (AP), med en skriftlig prøve i almen grammatik og latin. Eleverne er sat godt op til de to prøver, men de er nok mere opsatte på at lære deres nye klasser at kende, og det er jo forståeligt nok.

D. 26. oktober offentliggøres det hvem, der kommer i de forskellige klasser. Men allerede her kan vi løfte sløret for, hvilke studieretninger vi kommer til at oprette – se dem nedenfor. Vi har heldigvis kunnet opfylde elevernes 1. prioritet i langt de fleste tilfælde.

Nye introaktiviteter

Når eleverne d. 1. november starter i deres studieretningsklasser, tager vi rigtig godt imod dem. Vi har nye introaktiviteter parat i skemaet, ligesom vores korps af tutorer også igen får tid sammen med klasserne. I uge 46 og 47 tager hver klasse af sted på en mindre introtur med en enkelt overnatning på et vandrerhjem i enten Helsingør eller Hillerød. Formålet med disse ture er teambuilding, og klassens to klasseledere deltager, ligesom tutorerne også kommer på besøg omkring aftensmaden.

Disse ture er naturligvis alkoholfri, og der vil være en egenbetaling på 100 kr. pr. elev – resten betales af skolen.

Vi glæder os meget til at byde eleverne velkommen i studieretningsklasserne i nye og friske konstellationer.

Studieretninger

Matematik, fysik og kemi – 2 klasser

Biologi og kemi – 2 klasser

Bioteknologi – 1 klasse

Samfundsfag og matematik – 2 ¾ klasse

Samfundsfag og engelsk – 4 klasser

Engelsk og spansk – 1 klasse

¼ klasse med samfundsfag og fransk – slås sammen med en klasse med samfundsfag og matematik

Studieture

I slutningen af september var alle afgangsklasserne i hhv. Rom, Paris, Bruxelles og Berlin. Rejserne var en tiltrængt oplevelse ovenpå sidste skoleår, og udover museumsture og sightseeing blev der også plads til masser af sjove, hyggelige og mindeværdige stunder – blandt andet var nogle til fodboldkamp, og andre mødte Margrethe Vestager i Bruxelles.

Indvielse af N-huset

Fredag d. 1. oktober blev det nye naturvidenskabshus indviet ved en stor begivenhed for hele skolen. Indvielsen fandt sted på Torvet med taler af rektor, Henrik Bæch og bestyrelsesformand, Thomas Lykke Pedersen.

Der har længe været behov for at udvide de naturvidenskabelige faciliteter, da der har været for mange elever til de gamle lokaler. Vi har også haft et ønske om at kunne noget andet og mere på området, end de gamle lokaler tillod. Samtidig er indretningen tænkt så fleksibelt, at også de kunstneriske, de humanistiske og de samfundsfaglige fag kan have glæde af den.

Det nye hus er ca. 770 kvm. stort og rummer alle de naturvidenskabelige fag og nye laboratorier. Skolen har også indkøbt nyt laboratorieudstyr og er i gang med at etablere et gastronomilaboratorium, hvor eleverne kan undersøge og fremstille fx madvarer og cremer. I hjertet af bygningen ligger auditoriet, som har plads til tre hele klasser, og hvor skolens elevråd bl.a. holder deres møder hver torsdag.

Efter talerne var der en rundtur i bygningen med musikindslag af eleverne. Til sidst blev der serveret kage og sodavand på Torvet.

Set og Sket

Udvalgenes dag

EG’s elevudvalg er en helt central del af livet på skolen, og d. 9. september fik alle første- og andetårseleverne mulighed for at snuse til udvalgene og blive en del af deres arbejde. Udvalgene står for alt fra cafeer og fester til skoleradio og nye, klimavenlige tiltag, og det er den bedste måde at få venner på tværs af klasser og årgange.

Se mere.

Idrætsdag

D. 10. september bød på både masser af grin og sved på panden, da hele skolen deltog i årets idrætsdag. Eleverne havde meldt sig på et væld af forskellige sportsgrene som volleyball, yoga, dans, klatring, badminton og mange flere, og aktiviteterne foregik både på EG og rundt omkring i Espergærde.

Se mere.

MUNior

D. 8. oktober fik EG besøg af elever fra de lokale folkeskoler, der tog del i det faglige rollespil MUNior. Alle repræsenterede de et land og diskuterede relevante internationale problemstillinger fra de forskellige landes synsvinkler. Dagen sluttede med en ceremoni på Torvet, hvor en lille præmie blev overrakt til de bedste debattører.

Ølbrygning i HF

I september havde 1.p et tværfagligt forløb i kemi, biologi og naturgeografi, hvor de blandt andet eksperimenterede med at brygge deres eget øl. Udover humle forsøgte eleverne sig med at tilsætte bær og frugt, mens de bl.a. lærte om enzymer og spaltning af sukkerarter.

Kommende begivenheder

Drug Rebels

D. 25. oktober og d. 4. november gæster organisationen Drug Rebels EG for at inspirere eleverne til at træffe et bevidst valg i forhold til rusmidler.

Efterårsfest

D. 29. oktober får alle elever lejlighed til at vise deres bedste dansetrin til årets anden fest.

OD-dag

D. 3. november er undervisningen aflyst i den gode sags tjeneste, og eleverne har i stedet mulighed for at tjene penge til årets OD-indsamling.

Kommunalvalgsdebat

D. 8. november er der debat for 2.hf, 2.g og 3.g i anledning af kommunalvalget.

Foredrag

D. 9. november Er der foredrag i både erhvervsøkonomi og oldtidskundskab i hhv. 1. og andet modul.

EGMUN

D. 10. – 12. november bliver EG omdannet til et FN i miniformat, når årets store, politiske rollespil løber af stablen.

Forældremøde

D. 29. november inviteres 1.g-forældre til forældremøde kl. 19:30. Mere information følger.