Ny rapport viser, at virksomhedernes potentiale for at spare på energien stadig er stort. Få et overblik over tilskudsordninger og andre muligheder.

Foto ABW

I Danmark har virksomhederne længe haft fokus på at udnytte energien effektivt, både når de producerer og forbruger energi. Men der er fortsat store potentialer, som kan realiseres i de danske produktionserhverv, viser en ny kortlægning, som Energistyrelsen står bag.

Gennem to hovedrapporter har Energistyrelsen fået kortlagt energiforbruget og besparelsespotentialerne i 42 brancher inden for sektorerne fremstillingserhverv, landbrug og bygge- og anlæg, som udgør produktionserhvervene.

Kortlægningen viser b.la., at de tre sektorer kan spare energi ved at udnytte spildvarme og elektrificere. Og ved at effektivisere varmeforsyningen, sætte standarder for nye anlæg, forbedre automatisk styring og udnytte ny teknologi. Derudover er der ”her og nu”-besparelser ved adfærdsændring.

Produktionserhvervene kan eksempelvis spare ca. 10 % af det samlede energiforbrug på tværs af sektorerne ved at foretage investeringer, der tjener sig hjem på under 4 år.

Læs meget mere om kortlægningen af energiforbrug og opgørelse af energisparepotentialer i produktionserhvervene.

Tilbud:
Herunder kan du læse om konkrete tilbud fra såvel Helsingør Kommune som fra staten:

Tilbud fra Helsingør Kommune:

Energitjek: I samarbejde med Teknologisk Institut tilbyder Helsingør Kommune, at lokale virksomheder kan få et grundigt tjek af deres energiforbrug inkl. et notat som helt konkret beskriver, hvordan virksomheden mest effektivt kan spare på energien. Læs mere om energitjek

Tilbud fra Staten:

Erhvervspuljen er en tilskudspulje til dansk erhvervsliv på 3,5 mia. kr., der løber frem til 2029. Både små og store private virksomheder i langt de fleste brancher kan få tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi eller CO2 fra energiudledninger. Den er åben for ansøgninger.

Kilde Helsingør Kommune.