Kunder efterspørger i stigende grad bæredygtige løsninger, hvilket stiller krav til øget kundeindsigt, salg, kommunikation, samt tættere samarbejde i værdikæden og med interessenter.

Foto ABW

På denne 2 timers workshop bliver du klædt på til at kommunikere bæredygtighed og bruge kundeindsigter til at sætte det rette værditilbud. Du hjælpes til at lave en konkret handlingsplan og tilbydes sparring på implementering af din plan.

Flere virksomheder har allerede skabt en konkurrencefordel ved at tænke bæredygtighed ind i deres salg – og kan dermed tilbyde markedet løsninger med en mere grøn profil. Samtidig mødes virksomheder i stigende grad af krav fra kunder og omgivelser om certificering og dokumentation af bæredygtige tiltag.
Der er for de fleste et potentiale i bedre at udnytte muligheder i kommunikation af nuværende initiativer.

Uanset om I ønsker at skabe cirkulære løsninger, eller blot kommunikere ansvarlighed på en måde, der ikke opfattes som greenwashing, bør I forholde jer til, hvad der skaber værdi hos kunderne.

Det får du ud af at deltage:
Forløbet sætter din virksomhed i stand til at tænke bæredygtighed ind i salget.

  • Hvad bæredygtighed og cirkulær økonomi er
  • Hvordan du opnår indsigter, der kan omsættes til værdifuld kommunikation
  • Hvilke værditilbud, der matcher dine kunders behov for bæredygtige løsninger.

Forløbet tager afsæt i din virksomheds unikke situation og den seneste viden indenfor området.

Du vil i forløbet udarbejde en konkret handlingsplan i samarbejde med en forretningsudvikler.

Forløbet består af:
En 2 timers workshop for op til 15 deltagere. Der sammensættes deltagerne således, at I får mest muligt ud af hinanden.

To individuelle opfølgningsmøder, 1-1½ time (fysisk eller virtuelt). Du får mulighed for sparring på din konkrete udfordring og hjælp til udarbejdelse af en konkret handlingsplan.

Vil du vide mere, så læs videre her. Det sker den 10 januar 2023.

Du møder…
Senior forretningsudvikler Vivi N. F. Kowalczyk, som er ekspert i kundedreven innovation og forretningsudvikling, tidligere iværksætter, CEO for en healthtech startup og selvstændig managementkonsulent. Hun har hun været med til at starte virksomheder med investeringer fra både Business Angels og pre seed-investorer. Vivi har opnået stor indsigt i de mange forretningsmæssige og menneskelige problemstillinger, der kan være ved opstart og drift af egen virksomhed – og deler gerne ud af disse erfaringer og indsigter.

Forretningsudvikler Steen Pedersen, som hjælper dig med at afdække din forretnings udviklingspotentiale og herigennem sikrer en sund og bæredygtig forretning fremadrettet. Steen har selv været med til at starte og opbygge flere virksomheder og har som konsulent stor erfaring med forretnings,- koncept og salgsudvikling. Steen kan hjælpe, hvis du vil udvikle nye, grønne og cirkulære forretningsmodeller og produkter eller skal implementere en ny bæredygtig strategi i din organisation.

Begrænset antal pladser
Forløbet henvender sig primært til den salgs- og eller kommunikationsansvarlig i virksomheden. Vi opfordrer dog til, at man tilmelder 2 personer pr. virksomhed, hvis muligt.

Virksomheden skal have et ønske om eller en konkret udfordring med at tænke bæredygtighed ind i salget.

For at kunne deltage skal virksomheden som minimum have 3 fuldtidsansatte (årsværk) og være i gang med en bæredygtighedsstrategi. Forløbet er primært målrettet B-B virksomheder. Hvis din virksomhed arbejder B-C, kan I stadig tilmelde jer, men I kan evt. blive flyttet til et rent B-C hold.

Deltagelse er gratis. Der er kun plads til 15 deltagere på hver workshop, derfor opkræves et no-show fee på 500 kr. ved udeblivelse og manglende afbud.

Kilde.