Øget trivsel, færre magtanvendelser, faste vagter og mindre forbrug af medicin. Det er nogle af de resultater man kan opnå ved at arbejde med sansestimuli og demensvenlig indretning i ældreplejen, viser erfaringerne fra en række projekter, der nu er afsluttet.

Pressefoto Sundhedsstyrelsen

Alle mennesker påvirkes hele tiden af de forskellige indtryk og sansestimuli, som vi får fra vores omgivelser, når vi bevæger os rundt i vores hjem, på arbejdspladsen eller ude i samfundet. Hvis man har en demenssygdom eller andre kognitive funktionsnedsættelser, kan det være svært at bearbejde sanseindtryk og orientere sig i rum og retning. Man kan for eksempel blive mere urolig, udadreagerende eller apatisk i sin adfærd.

Det er derfor en vigtig opgave, at fagpersonerne omkring borgeren ser på de fysiske rammer og omgivelser og tilpasser dem, så de understøtter borgerens trivsel og tryghed bedst muligt.

”Vi kan se, at der er gode erfaringer fra de plejeenheder, hvor de har arbejdet fagligt og målrettet med sansestimuli og demensvenlig indretning. Medarbejderne oplever, at de har kunnet øge trivslen hos borgerne, og i nogle tilfælde har reduceret antallet af magtanvendelser, brug af fast vagt eller forbruget af medicin hos borgerne,” siger Mads Biering la Cour, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har samlet den centrale viden og praksiserfaringer fra 14 projekter i puljen ’Tilpasning af indretning og fysiske omgivelser i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd’, som kan inspirere medarbejdere og ledere til at bruge sansestimuli i det daglige arbejde i ældreplejen.

I projektet i Solrød Kommune har de arbejdet med sanseprofiler som et redskab til at forstå den enkelte borgers adfærd og behov.

”Jeg tør godt at sige, at det har været et livsændrende projekt. Arbejdet med sanseprofilerne har betydet, at vores beboere med demens er mere nærværende, har større glæde og mere ro. De har alt i alt fået mere livskvalitet og en mere værdig hverdag,” fortæller Kirsten Bjerregaard Andersen, daværende plejecenterleder i Solrød Kommune.

I erfaringsopsamlingen kan du læse om de praksiserfaringer, som går på tværs af alle projekterne i puljen, og lade dig inspirere af seks cases, som har arbejdet med sansestimuli og demensvenlig indretning med forskellige tilgange og redskaber. Endelig kan du blive klogere på, hvordan du kan igangsætte en sansestimuli-indsats i dit daglige arbejde.

Erfaringsopsamling: Sansestimuli og demensvenlig indretning

Sundhedsstyrelsen afholder et webinar og en temadag om sansestimuli i ældreplejen i foråret 2023. Hold øje med vores hjemmeside eller tilmeld dig vores nyhedsbrev Nyt på ældreområdet for at blive opdateret om aktiviteterne.

Læs mere om puljen: Indretning og fysiske omgivelser til at forebygge udad­reagerende adfærd

Kilde Sundhedsstyrelsen