Helsingør kommune skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse omsalg af grund:

Helsingør Kommune udbyder Bybjergvej 21, 3060 Espergærde, til salg. Grundarealet er på 3.668 m2.

Erhvervsgrunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24.06.2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Grunden sælges til højestbydende og udbydes med en vejledende prisidé på 225 kr. kontant inkl. moms pr. m2.

Købstilbuddet skal være skriftligt og angive et fast beløb.

Købstilbuddet kan være både højere, lavere eller svarende til den vejledende prisidé.

Købstilbuddet skal være indleveret til Helsingør Kommune senest den 6. maj 2019, kl. 12. Tilbud afleveres i en lukket kuvert mærket ”fortroligt” og med angivelse af grundens adresse.

Købstilbuddene vil blive forelagt for byrådet på møde den 27. maj 2019. Tilbuddene vil være fortrolige indtil byrådets møde.

Helsingør Kommune kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller vælge at forkaste dem alle og er dermed ikke forpligtet til at antage et købstilbud.

Henvendelse om udbuddet kan rettes til Mie Puck Holler på tlf. 49 28 25 99 eller mph12@helsingor.dk.