Franske Krigergrave
Møllebakken 5
3000 Helsingør

Franske krigergrave