Skoleelever i Helsingør Kommune får dette efterår gang i deres kreative udfoldelse, når de deltager i en bred palet af projekter, der har til formål at lade eleverne møde kultur og kunst i deres hverdag. Alle projekter foregår i regi af ”Kreative Børn” – en 4-årig regional kulturaftale i Hovedstadsregionen, hvor 12 kommuner samarbejder om at udvikle den professionelle børnekultur i regionen.

Du kan nedenunder læse om nogle af de projekter, der er sat i gang i Helsingør Kommune dette efterår.

 

Dans på skemaet
Alle skoleklasser på 3. årgang er blevet tilbudt en hel dags danseworkshop med professionelle danseinstruktører. Klasserne har kunnet vælge mellem “Sådan er jegSkærmbillede 2015-11-01 kl. 15.36.00”, der har fokus på sociale kompetencer og samarbejde og ”Dansematematik” hvor workshoppen indgår i matematikundervisningen. Dansen bliver altså indkorporeret i klassernes almindelige undervisning, hvorfor workshoppen tjener flere formål end blot dansen i sig selv.

 

Kunsten at lyve
5. klasser fra hele kommunen øver sig i øjeblikket på at blive mestre til at fortælle løgnehistorier. Det er den professionelle historiefortæller Hans Laurens, der har udviklet projektet ”Lyveskolen.” Som en del af projektet besøger Hans Laurens alle klasserne.

Han vil hjælpe eleverne i gang med at blive nogle gode historiefortællere. Klasserne deltager i en finaledag på Kulturværftet den 1. december, hvor man kårer Helsingør Kommunes bedste lyveskole-klasse.

 

Film og design
I Billedskolens Galleri Toldkammeret er der søsat flere projekter. Eleverne kan i Toldkammeret lave deres egen film, og designe deres egne lamper. Der bliver sat PC’er til deres rådighed, når de skal udfordre deres evner i den digitale verden. Eleverne der arbejder med design skal først idé-udvikle for derefter at skitsere og til slut skulle de gerne have fremstillet deres helt egen lampe.

 

Pilotprojekt i musik
Der er fokus på samarbejdet mellem folkeskolens musiklærere og musikskolen i et projekt, hvor Hellebæk- og Espergærdeskolens elever får besøg af to undervisere fra Helsingør Musikskole og musiker Moussa Diallo.

Disse har i samarbejde med klassens musiklærere planlagt et forløb, der skal afprøves over tre undervisningsmoduler. Projektet foregår i fire kommuner i samarbejde med organisationen Levende Musik i Skolen, DR Musikariet og “Kreative Børn.” På baggrund af de erfaringer dette pilotprojekt fører med sig vil der til januar udkomme inspirationsmateriale, som forhåbentlig skal give musikskoler og folkeskoler i hele regionen mod på at kaste sig ud i lignende samarbejder, og dermed øge elevernes lyst til at engagere sig i den musikalske verden.