Dansk SikkerhedsService ApS
Bøgeskovvej 5
3490 Kvistgård
Tlf: 70 22 20 54