Kirkehandlinger i denne måned:

01. Sep: kl. 10:00 – 11:00 Babysalmesang – Sankt Mariæ Sogn
06. Sep: kl. 11:15 – 13:15 Kirkekaffe & Fernisering – Egebæksvang Sogn
11. Sep: kl. 16:00 – 17:30 Fernisering – Mørdrup Sogn
11. Sep: kl. 10:00 – 11:00 Frokostmøde – Mørdrup Sogn
19. Sep: kl. 10:00 – 22:00 Høstvandring – Sankt Mariæ Sogn
22. Sep: kl. 19:00 – 21:00 Bazarmøde – Mørdrup Sogn
24. Sep: kl. 17:15 – 19:00 Læsekreds – Mørdrup Sogn
29. Sep: kl. 19:00 – 22:00 Menighedsrådsmøde – Egebæksvang Sogn

Babysalmesang – Sankt Mariæ Sogn

Tidspunkt: 01. Sep: kl. 10:00 – 11:00
Adresse: Sankt Mariæ Kirke – Sct Anna Gade 38 – 3000 Helsingør
Beskrivelse: I efteråret begynder babysalmesang tirsdag den 1. september kl. 11 i kirken.Her mødes forældre (eller bedsteforældre) og deres babyer i kirkerummet tilsang og bevægelse. Der synges salmevers, leges sanglege og danses. Det ertydeligt, at børnene lytter, ser og mærker alt det, der foregår omkring dem, ogdet er netop hovedtanken med babysalmesang, at børnenes koncentrationsevneog musikalitet styrkes.Der er et forløb på 12 gange i Sct. Mariæ kirke tirsdage kl. 11-12, og det erPernille Manly Larsen, der leder forløbet. Det koster 200 kr. at deltage, oginkluderet i prisen er et eksemplar af »Min første salmebog«.Tilmelding til Kirsten Grønbech på 49 21 05 51 eller keg@km.dk

Kirkekaffe & Fernisering – Egebæksvang Sogn

Tidspunkt: 06. Sep: kl. 11:15 – 13:15
Adresse: Sognehuset
Beskrivelse: Månedens kunstner: Erik og Dorte Larsen

Fernisering – Mørdrup Sogn

Tidspunkt: 11. Sep: kl. 16:00 – 17:30
Adresse: Mørdrup Kirke – Vestermarken 2 – 3060 Espergærde
Beskrivelse: Fredag 11. sept. kl. 16.00 – 17.30 fernisering på Per Christiansens udstilling “Glødende farver i transparente lag”. Alle er velkommen. Sidste dag for udstillingen 18. okt. Se mere

Frokostmøde – Mørdrup Sogn

Tidspunkt: 11. Sep: kl. 10:00 – 11:00
Adresse: Mørdrup Kirke – Vestermarken 2 – 3060 Espergærde
Beskrivelse: Fredag 11. sept. kl. 10.00 Gæst hos den store leder Det er ikke mange danskere, som har besøgt Nordkorea. Det har Anne Echwald fra Snekkersten, som med familie var i dette lukkede land, hvor hendes mand var udsendt af F.L. Schmidt for at deltage i projektering og bygning af en stor cementfabrik. Anne Echwald arbejder med base i sit hjem som selvstændig kursusudbyder og samtalepartner indenfor terapi og coaching, men er i lokalområdet især kendt for sin deltagelse i Espergærde Amatørscene i Teaterhuset på Jarlens Grund, hvor hun gennem årene har haft roller i mange teaterforestillinger. Hun vil fortælle om, hvordan man får en hverdag til at fungere i et land, der er så fremmedartet og lukket, som det her var tilfældet, og hvor et ord som ytringsfrihed slet ikke findes. Selvom der er gået næsten 40 år, siden hun opholdt sig der, er der ikke sket de store ændringer. Enkelte steder, hvor man tillader turister at komme, er der sket forbedringer og fornyelser, men den enkelte koreaner, som ikke lige er ansat i hæren eller turistindustrien lever stadig en kummelig tilværelse, alle er undertrykte og mange lider af undernæring.

Høstvandring – Sankt Mariæ Sogn

Tidspunkt: 19. Sep: kl. 10:00 – 22:00
Adresse: Sankt Mariæ Kirke – Sct Anna Gade 38 – 3000 Helsingør
Beskrivelse: HøstvandringLørdag den 19. september kl. 10-22Hvad han vi samle og hvad har vi samlet, som vi kan leve af?Kirsten Winther fra Domkirken og jeg inviterer til en dag med vandring, hvor vibesinder os på høsttemaer som modenhed, vækst, forråd, overskud, livsvandring oghvile – med afsæt i tekster fra Bibelen.Vi går en tur på ca. 20 km., og fortrinsvis i skov og på små veje, og vi går i vandretempo.Eneste betingelse for at deltage er, at man kan gå turen.Vi begynder kl. 10 i Sct. Mariæ kirke med en andagt, og der vil være 2 andagter udei skoven og i Domkirken ved hjemkomsten. Her vil vi bruge de bibelske tekster til atåbne ind til vandringens temaer.Ved hjemkomsten skal vi hvile os og høre god musik og derefter spise sammen. Efteraftenandagten taler vi sammen om dagens indtryk, erfaringer og indsigter. Deltagernemedbringer selv madpakke og andre fornødenheder til dagen. Tilmelding til KirstenWinther kwi@km.dk eller Kirsten Grønbech keg@km.dk. Pris for deltagelse er 50 kr.til aftensmaden, og der betales ved tilmelding. Deltagerantallet er begrænset.

Bazarmøde – Mørdrup Sogn

Tidspunkt: 22. Sep: kl. 19:00 – 21:00
Adresse: Mørdrup Kirke – Vestermarken 2 – 3060 Espergærde
Beskrivelse: Første planlægningsmøde af årets bazar. Mødet afholdes i kirkens mødelokale. Alle er velkomne. Læs mere om bazaren

Læsekreds – Mørdrup Sogn

Tidspunkt: 24. Sep: kl. 17:15 – 19:00
Adresse: Mørdrup Kirke – Vestermarken 2 – 3060 Espergærde
Beskrivelse: Torsdag 24. september kl. 17.15 Dagens værk: Kældermennesket ‘Kældermennesket’ handler om et både tragisk og modbydeligt menneske – han har meldt sig ud af normaliteten og befinder sig dybt under jorden i en kælder, hvor han sidder og udgyder sine betragtninger over livet som sådan. Det hele er dybt foruroligende – pas på – han bor i os alle!

Menighedsrådsmøde – Egebæksvang Sogn

Tidspunkt: 29. Sep: kl. 19:00 – 22:00
Adresse: Sognehuset
Beskrivelse: Mødet er offentligt og begynder kl. 19.00 Dagsorden for mødet er opslået i våbenhuset eller kan læses på vores hjemmeside.

da_DKDanish
da_DKDanish