Børns trivsel er af afgørende betydning for deres fremtidige udvikling. Det ved vi. Og alligevel viser det sig vanskeligt at lave de nødvendige politiske prioriteringer for at løse den stigende mistrivsel blandt børn.

Bevægelse er en vigtig nøgle til at styrke børns trivsel. Vi ved, at bevægelse har stor betydning for læring, trivsel og helbred, og derfor er det så afgørende, at det får den nødvendige politiske opmærksomhed. Det kræver dog større sammenhæng mellem opsporing, tilbud og behandling.

Det er kommunerne, der sammen med forældrene har ansvaret for at sikre, at børnene holder sig i gang. Sundhedsmyndighederne anbefaler, at børn er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen, og der findes heldigvis mange eksempler på kommuner, der gør en stor indsats for at hjælpe børnene til at holde sig aktive. Desværre halter indsatsen også alt for mange steder.

Derfor er det mit forslag, at der bliver sat bredere ind på området og sammenhænge styrkes. Det kan være med tværfaglige sundhedsteams, screening af børns motoriske færdigheder og krav om bevægelse i institutioner og skoler.

Fysioterapeuter er eksperter i bevægelse. Og mit håb er, at kommunerne vil inddrage faggruppen, når der skal tænkes forebyggelse – og når der tales løsninger, der kan styrke børns trivsel.
______________________

Med venlig hilsen
Line Schiellerup
Regionsformand
Danske Fysioterapeuter


Rosenborggade 1B, 1. sal • 1130 København K
Tlf: 3535 2707 / 9290 7607 • ls@fysio.dk • www.fysio.dk