Vej- og asfaltvirksomheden Pankas har taget deres nye miljøvenlige asfaltfabrik i Allerød i brug kun 34 km fra Helsingør Rådhus. Dermed reducerer de afstanden, lastbilerne skal tilbagelægge for at komme til kommunen, med 71 procent.

Foto: Pankas

Med en asfaltfabrik i Sorø som nærmeste produktion for vejprojekterne i Helsingør Kommune, har lastbilerne fra asfaltkoncernen Pankas tilbagelagt den 118 km lange distance fra Sorø til Helsingør utallige gange. Derfor var det attraktivt for Pankas at bygge en ny fabrik tættere på, da muligheden bød sig i Allerød.

Hos Pankas har de grønne ambitioner for den nye fabrik været tårnhøje. Derfor har fabrikkens lokation været en vigtig beslutning, så transporten af fabrikkens asfalt til Helsingør kunne blive så grøn som mulig. Det er Pankas´ tekniske chef David Bredahl godt tilfreds med.

Det giver et lavere CO2 aftryk, når lastbilerne bruger mindre tid på vejene, hvilket stemmer perfekt overens med vores grønne ambitioner. Derudover er det naturligvis en klar fordel for os, at det bliver lettere og billigere at fragte asfalt til vores kunder i Nordsjælland og Hovedstadsområdet, siger David Bredahl.

Fabrikken i Allerød forventes at producere op til 100.000 tons asfalt årligt på omkring 150 dage med cirka fire timers produktion hver dag. Helsingør Kommune brugte i 2019 næsten 7 millioner kroner på vareindkøb til vedligeholdelse af veje.

Ekspert: En af de bedste renseteknikker på markedet

Den ny fabrik ligger nær sårbare naturområder, så det er afgørende, at alt vand, der ledes fra fabrikken, lever op til de højeste standarder. Da der ikke indgår vand i produktionen, er der ikke noget processpildevand fra en asfaltfabrik. Pankas har derfor haft fokus på overfladeregnvandet, der løber af fra de befæstede arealer, som pladser og veje.

Foto: Pankas

Et sikkerhedslag på 23 cm bestående af flere lag asfalt og klæbning, sikrer, at fx oliedryp fra personbiler og lastbiler ikke siver ned i grundvandet. Alt vand bliver renset i et enormt underjordisk biologisk regnvandsanlæg på 1100 kvadratmeter, der er det første og største af sin slags i Danmark. Kvaliteten af det rensede vand testes mindst 4 gange om året af et DANAK akkrediteret laboratorium. Ifølge ekspert i skybrud og afledning af regnvand Andy Hoang fra rådgivningsvirksomheden Dines Jørgensen & Co, der har udvalgt anlægget, findes der ikke bedre og mere miljøvenlig løsning på verdensmarkedet til Pankas’ behov:

Pankas’ nye fabrik har en af markedets mest effektive renseforanstaltninger, og til behovet findes der ikke noget bedre. Producenten tester løbende kvaliteten af anlægget, og inden det blev bygget, lavede de en minimodel, hvis effekt blev testet på overfladevand fra Pankas’ fabrik i Sorø. Vandprøverne blev taget før udledning til rensebassinet for at gøre det så reelt som muligt. Dette vand blev renset så godt i minimodellen, at det opfyldte de EU-beskyttede Natura 2000 områders krav, siger Andy Hoang.

Foto: Pankas

Efter at have set resultaterne fra minimodellen øgede Pankas anlæggets rensningseffekt med ekstra 15 procent og gjorde reservelommer klar i det underjordiske bassin, som kan fyldes med mere af rensematerialet, Biocalith, hvis det mod forventning bliver nødvendigt.

Pankas A/S udfører belægningsentrepriser i hele Nordeuropa og har siden 1939 specialiseret sig i fremstilling af asfaltmaterialer. Pankas-koncernen omfatter 22 virksomheder og er aktiv i otte lande, hvoraf 30 procent af omsætningen kommer fra det danske marked. Virksomheden løser alle typer opgaver for både private og offentlige kunder. www.pankas.dk

Del på sociale medier