Helsingør kommune skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om lokalsamfund:

2019 er der en særlig pulje på 100.000 kr. til udvikling af Helsingør Kommunes lokalsamfund.Puljens formål er at mindre lokalsamfund går sammen om aktiviteter/projekter, som bidrager til at fastholde og danne nye fællesskaber, som kan udvikle og understøtte Helsingør Kommunes lokalsamfund. Man kan max. søge om 25.000 kr. pr. aktivitet/projekt.

Hvad skal projektet/aktiviteten indeholde:

Skabe eller videreudvikle tilbagevendende aktiviteter/projekter, som skal styrke det lokale fællesskab og give fælles oplevelser i et mindre bysamfund.
Aktiviteten/projektet skal styrke lokalsamfundets identitet indadtil og udadtil.
Aktiviteterne/projekterne tænkes at udnytte eksisterende faciliteter og steder, som tilføres nyt liv.
Lokalområdet forudsættes at involvere sig i udviklingen og planlægningen.
Ejerskabet vil komme til at ligge hos de grupper/foreninger/klubber/personer m.v., som gerne vil tage ansvar for projektet/aktiviteten.
Lokalområdet skal selv være med til at afgøre, om målet med aktiviteten/projektet primært er at involvere lokalområdets borgere eller om aktiviteten/projektet primært har til hensigt at tiltrække gæster udefra, eller om begge målgrupper søges nået.
Der skal arbejdes med en plan for aktiviteten/projektet omfang og bæredygtighed på længere sigt