Fra den 1. januar 2019 skal virksomheder ikke længere betale administrationsgebyr for erhvervsaffald. En ny lov betyder, at virksomheder fra den 1. januar 2019 ikke længere skal betale administrationsgebyr for erhvervsaffald. Virksomhederne behøver således heller ikke at søge om fritagelse for dette gebyr.

Regningen i Helsingør bliver 737,50 kr. billigere – og virksomheden behøver ikke at foretage sig yderligere.

Dog skal virksomheder fortsat betale for at komme af med deres affald, hvis de ønsker at benytte genbrugspladsen.