Dit Helsingør har modtaget dette Godt nytår fra Helsingør Bridgeklub:

Danmarks Bridgeforbunds afdeling Nordsjælland har konstateret, at den eksisterende kassebeholdning er blevet for stor. De fra medlemsklubberne indbetalte kontingenter skal naturligvis komme bridgen til gode, hvilket en passiv kapital jo ikke gør.

Derfor har bestyrelsen besluttet at udlodde en del af disse midler efter ansøgning, til formål der kan virke fremmende for bridgen i Nordsjælland. Der er angivet forskellige kategorier, og en af disse er midler til inventar som bridgeborde, bridgemate med tilhørende computer, blandemaskiner m.v. Vi spiller vist alle i lokaler, der ikke alene bruges til bridgeformål, og derfor også ofte ved borde, der skal flyttes rundt på, og som ikke har den ideelle størrelse og form. Alternativt stilles der spilleborde op, der skal tages ned igen efter hver spilledag.

Idealsituationen ville efter vores opfattelse være, at vi af kommunen fik permanente spillelokaler stillet til rådighed, der ikke skulle benyttes til andet formål.

Hvis alle – eller i hvert fald et stort flertal – af de eksisterende klubber, DBF organiserede eller ej, bakker op om ideen, vil det naturligvis fremme kommunens velvilje i forhold til at finde egnede lokaler.

En tillægsgevinst med sådanne permanente lokaler kunne være muligheden for i fællesskab at afholde introduktionsdage, f.eks. for skoleelever m.v., og dermed forbedre rekrutteringen af nye bridgespillere. Vi lider vist alle sammen af en vigende tilgang til klubberne. Det samme gælder muligheden for afviklingen af større arrangementer som sølv- og guldturneringer, bl.a. den netop indstiftede guldturnering “Prins Henriks Memorial”, der skal afvikles i marts/april/maj.

Det er naturligvis ikke vores hensigt, at brug af lokaler og faciliteter skal være betinget af medlemsskab af DBF. Kommunale lokaler skal selvfølgelig være til rådighed for alle borgere. Det er vores tanke snarest muligt i januar at indkalde til et møde mellem formændene i Helsingør, hvorfor jeg skal bede om en uforpligtende tilkendegivelse om interessen for et sådant samarbejde så hurtigt som muligt. Ansøgningsfristen til DBF Nordsjælland er med udgangen af februar, så der er ikke megen tid at spilde.

Hvis du har kendskab til klubber/formænd, der ikke er med på invitationslisten, er du velkommen til at videresende, gerne med cc til mig.

Kontakt: Johannes Hecht-Nielsen, Tlf. 21 44 11 80, mail: j.hechtn@gmail.com