Helsingør kommune skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om sikre veje:

I 2018 har der været gang i vejarbejdet på især Hovvej, Esrumvej og Rønnebær Allé, der er udpeget i projektet Trafiksikkerhedsby.

Alle tre veje har det til fælles, at de var udformet efter samme skabelon tilbage i start 80’erne, og der på de tre veje har været for mange trafikulykker med lette trafikanter. Det skal de nye tiltag ændre på.

Antallet af ulykker har generelt været faldende på kommunens veje, men ulykker med lette trafikanter er ikke helt fulgt med. Det er de trafikanter, der bliver sat fokus på i de nye tiltag på de tre veje Hovvej, Esrumvej og Rønnebær Alle.

Borgerdialog for bedre løsninger

I sommer inviterede Helsingør Kommune lokale borgerne til at komme ud på de tre veje for at høre om kommunens planer for forbedring af trafiksikkerheden. Derudover var formålet at få kvalificeret kommunens analyse af forholdene og forslag til løsninger.

Borgernes input og Helsingør Kommunes registrering af krydsende fodgængere resulterede i udpegning af de krydsningspunkter, som er mest brugt og derfor havde behov for en opgradering. De fodgængerfelter, der kun blev anvendt meget lidt, er til gengæld nedlagt.

Vi er nu ved at være igennem anlægsarbejderne på de to strækninger Esrumvej og Rønnebær Alle. På Hovvej er vi ca. halvvejs og har netop nu taget hul på den sidste del af arbejderne på den sydlige del af strækningen. Vi forventer at være helt færdige til april. Vi er klar over, at det til tider kræver ekstra tålmodighed fra trafikanterne, når vi bygger om på veje, hvor mange færdes dagligt. Vi vil gerne takke alle trafikanter for at hjælpe til med at få det til at fungere, udtaler projektleder fra Center for By, Land og Vand Christina Levring Jakobsen.