Helsingør kommune skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om screening af ledige:

Helsingør Kommunes Jobcenter screener frem over de ledige bedre, inden de sender dem ud til virksomheder, der mangler arbejdskraft.

En systematisk screening af jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Helsingør Kommune skal sikre, at det bliver nemmere for virksomheder at finde den helt rigtige kandidat til en ledig stilling.

– Vi screener vores borgere inden for udvalgte brancher for at sikre, at vi ikke spilder arbejdsgivernes tid, når vi sender ledige ud til jobsamtale i virksomheder, der mangler arbejdskraft, fortæller Daniel Sauer Petersen, som er projekt- og virksomhedskonsulent i Helsingør Kommune.
Foreløbig er der udvalgt fem områder, som de ledige kan få brancheprofiler inden for.

Områderne er:
• Butik og Detail
• Køkken og kantine
• Rengøring
• SOSU
• Transport

På alle områder er der stor efterspørgsel efter arbejdskraft.

Kommer hele vejen rundt

Med brancheprofilerne kan vi sikre, at vi kommer hele vejen rundt om de relevante ledige kandidater. Vi kan f.eks. få afdækket, om folk har problemer med et job med mange tunge løft eller med at stå op hele dagen. På den måde kan vi sikre, at vi sender de mest relevante kandidater til samtale i virksomheder, som mangler arbejdskraft, siger Daniel Sauer Petersen.

Både virksomheder og uddannelsesinstitutioner har været med til at udarbejde brancheprofilerne – for at sikre, at der er flest mulige nuancer med i forhold til virksomhedernes behov. Samtidig skal profilerne klarlægge, hvordan jobcentre og uddannelsesinstitutioner kan udvikle ledige borgere for at gøre dem klar til at varetage de ledige job.