Sæsonen for bolighandel er i fuld gang i Helsingør Kommune, hvor nye boligprojekter er i gang blandt andet i Espergærde, Skibstrup og ved Gummistranden. Står du med udsigt til et boligkøb inden for den nærmeste fremtid, kan du her læse om nogle af de udgifter, der findes ved et boligkøb.

Bolighandel kan være en dyr fornøjelse, nogle gange dyrere end først antaget. Går man ud fra den traditionelle finansieringsmodel, siges det typisk, at køberen skal forvente, at de samlede udgifter kan løbe op mellem 4 og 8 procent af den samlede købspris.

Boligkøb er for de fleste et af livets helt store investeringer, hvorfor dette ikke bør forhastes. Rådgivning er derfor alfa og omega i handlen, hvor mangler og fejl i boligen kan løbe op i dyre og ærgerlige omkostninger, der kunne havde været undgået.

Boligadvokat
Det kan derfor være en fordel at have en advokat til boligkøb, da disse er specialiseret i boligret, og er opmærksomme på alle farerne ved boligkøbet. Boligadvokat Helsingør bør være til stede fra start i de indledende faser, hvor de fleste førstegangskøbere kan have svært ved eksempelvis prisforhandling, gennemlæsning af diverse dokumenter mv.

Dokumenterne som tilstandsrapporten, købsaftalen, refusionsopgørelsen og diverse rapporter bør gennemgås af advokaten, da det er her boligens fejl og mangler kan findes. Er taget for gammelt? Trænger gulvet inden længe til en kærlig hånd? Det er eksempler på information der findes i rapporterne.

Skøde og tinglysning
Når handlen er ved at være overstået, skal køberen udarbejde et skøde. Dette er typisk boligadvokatens arbejde, da der er helt klare retningslinjer for, hvordan et skøde skal skrives. Skødeskrivning og tinglysning er en af de helt store udgifter.

Her betaler man stempelafgiften til staten på 1.660 kr. samt 0,6% af købesummen. Det vil sige, har du købt et hus til 2.000.000 kr., bliver den samlede pris 13.660 kr. (0,6% af 2.000.000 kr., + 1.660 kr.).

Tinglysningen af skødet sker digitalt og kræver både købers og sælgers underskrift via NemID. Et skøde indeholder basale oplysninger som:

– Adressen på ejendommen.
– Navn og CPR-nr. på køber og sælger.
– Overtagelsesdagen.
– Købesummen.
– Status på boligen.

Ejerskifteforsikring
En anden heftig udgift ved boligkøb kan være ejerskifteforsikringen. Prisen på denne varierer alt efter husets alder, størrelse og dækningens varighed, som typisk lyder på 5 eller 10 år. Sælger og køber deler typisk beløbet, som kan lyde på cirka 15 – 17.000 kroner afhængigt af selskabet, det vil sige cirka 7 – 8.000 kroner parterne hver især.

Leder du efter en bolig i en af Helsingørs nybebyggede eller ældre bydele, kan Helsingør boligadvokat være behjælpelig, og sikre dig en god handel.

Del på sociale medier