Helsingør kommune skriver i seneste erhvervsnyt bl.a. følgende om iværksætteren og designeren Ulrik Nordentoft:

Designer Ulrik Nordentoft er blandt de kreative ildsjæle, der har til huse på Kronborg i den gamle Sekondløjtnantbygning.

Siden september sidste år er der sket store ændringer i Sekondløjtnantbygningen, som ligger inden for Kronborgs voldgrave med udsigt til slottet.

En række kreative virksomheder – enkeltmandsfirmaer eller med ganske få ansatte – er rykket ind og har sat deres præg på kontorerne. Aftalen med Slots- og Kulturstyrelsen, der ejer bygningen, er simpel: Firmaerne sætter selv deres lokale i stand og får derefter en lejeaftale på to år. Lejen er favorabel, og kontrakten kan genforhandles.

Det er der kommet et kreativt fællesskab og netværk ud af, som de fleste af virksomhederne i Kronværksbyen nyder godt af. Der sidder i alt cirka 80 kreative sjæle i Kronværksbyen, og de spænder vidt: Fra arkitekter og malere til folk, der beskæftiger sig med teater, scenografi, grafik, sociale medier og evalueringsredskaber til folkeskolen.

Blandt beboerne er designer Ulrik Nordentoft, som har lejet en af bygningens fire større sale og skabt et samlingssted for de forretningsdrivende i Kronværksbyen.

Vi har kørt nogle sessioner for de folk, som har kontorer her. Vi har hver især præsenteret os, og det har betydet meget at lære hinanden bedre at kende, fortæller Ulrik Nordentoft.

Mange af virksomhederne arbejder nu sammen på kryds og tværs – bl.a. har en grafiker sat en reklameavis op for en anden af virksomhederne.