Fra torsdag den 7/6 er afbrænding i det fri forbudt i hele Helsingør Kommune. Forbuddet skyldes den lange tørkeperiode, der har øget risikoen for brand.

Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen. Forbuddet gælder dog ikke anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på fliser eller lignende ubrændbart underlag.