Helsingør Kommunes Ældreråd, der kommer til at sidde fra den 1. januar og de kommende fire år er valgt.

Fakta om valgresultatet:

– Stemmeprocenten var 23,1 procent, og der blev afgivet 4.278 stemmer, heraf 3.075 digitale og 1.203 brevstemmer.

– Valget blev gennemført som en kombination af digitalt valg og brevstemmevalg fra 22. oktober til og med 5. november 2017.

– 18.559 borgere over 60 år i Helsingør Kommune var stemmeberettigede: 14.321 digitale vælgere og 4.339 vælgere, som var fritaget for digital post og kunne stemme pr. brev.

Ældrerådet i Helsingør Kommune ser sådan ud pr. 1. januar 2018:

Anne Lise Lassen

Bjarne Rodenkam Jørgensen

Carsten Lind Olsen

Gitte Stubtoft

Jeithi Lilhammer-Karlsen

Jens Kirkegaard

Knud Rosted

Mona Westermann

Vagn Carlsen

Suppleanter til Ældrerådet:
Jette Lützhøft

Per Thordal

Erik Bruun

Chris Povlsen

Kirsten Kjær

Ole Berger Wellendorph

Den nye formand bliver valgt på ældrerådets første møde i 2018. Her kan du læse meget mere om ældrerådets arbejde.

 

Helsingør, Ældreråd
Foto: ABW
%d bloggers like this: